Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

21.3 Financiële vaste activa

De bestuurders van ROC Midden Nederland hebben een voorstel gedaan tot herstructurering of een andere rechtsvorm van de Stichting ROC Midden Nederland. Het is een formeel besluit (december 2019) van de aandeelhouders om de B.V. 's Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten en Bedrijfsopleidingen Midden Nederland op te heffen. In 2020 is de registratie van de B.V.'s beëindigd in verband met het verdwijnen van de rechtspersoon ten gevolge van fusie.