Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Play

Jaarbeeld ROCMN 2020

Onderwijs in een uitdagend jaar

In 2020 hebben we veel praktijklessen op locatie kunnen blijven verzorgen en zijn we daarnaast gegroeid in het online lesgeven. Die ervaring heeft ons geleerd om nog wendbaarder te zijn. Niet alleen als organisatie, maar ook als medewerker, student, ouder en leerbedrijf.

“Dit jaar heeft ons nog bewuster gemaakt dat onze school een belangrijke plek inneemt in de levens van onze studenten, docenten en medewerkers”

Ons Profiel

We sluiten niemand uit. Iedereen verdient een kans. Als inclusieve onderwijsorganisatie hebben we veel verschillende doelgroepen in huis en creëren we voor iedereen een passende plek. Met ons onderwijs geven we betekenis aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze studenten. Dat doen we een leven lang. Omdat leren nooit stopt.

Groei student­populatie

*ROC Midden Nederland groeit al vijf achtereenvolgende jaren in studentenaantallen.

Studentsucces

62% van studenten ervaart op school een prettige sfeer, 78% voelt zich veilig en 56% gaat met plezier naar school.

Arbeidsmarkt­succes

Studenten ROCMN en samenwerkende organisaties / bedrijven beoordeelden de stages (BPV) met een 8.2 en 7.6. Dit is boven het landelijk gemiddelde.

Verdeling student­populatie over leerniveaus

Verdeling leerwegen

* BBL studentpopulatie is in aantallen met 3% gegroeid.

Marktaandeel mbo provincie Utrecht

Vier op de tien mbo-studenten woonachtig in de provincie Utrecht hebben in 2020 gekozen voor ROC Midden Nederland.

Organisatie­succes

In de resultaten van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek zien we ontzettend mooie scores terug. Daarom heeft ROC Midden Nederland het keurmerk 'World-class Workplace' gekregen. 

Dat we met elkaar dit resultaat bereikt hebben is echt geweldig!

Aantal respondenten: 1.059

Onze onderwijsvisie

Bij ROC Midden Nederland willen we studenten begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot zelfbewuste, nieuwsgierige en ondernemende professionals. We zetten ons ervoor in dat studenten succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt en in hun vervolgopleiding. Maar ook als kritisch burger hun plek kunnen innemen in de maatschappij.

In een krachtige leeromgeving prikkelen we de nieuwsgierigheid van studenten en werkenden met passend en uitdagend onderwijs. Leren en ontwikkelen gebeurt met levensecht onderwijs in nauwe samenwerking met de (beroeps-) praktijk. Bij ons is de student aan zet. Die moet immers regie leren nemen op het eigen leerproces.