Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Zoeken activeert een pagina verversing.

Er zijn 142 resultaten gevonden.

Belofte: Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen 

Om de belofte ‘Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen’ waar te maken, hebben we de afgelopen twee jaar ingezet op: een vernieuwd excellentieprogramma, internationalisering, keuzedelen en het bevorderen van interne

Arbeidsmarktsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Belofte: We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt

In onze portfolio-ontwikkeling richten we de blik zoveel mogelijk naar buiten. Trends en ontwikkelingen, de speerpunten van de regio en de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt hebben hun invloed op ons portfolio.

Belofte: Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

De ontwikkelingen rond het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen.

Belofte: Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

Deze belofte sluit aan bij het landelijke thema ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Maar deze aanduiding roept geregeld vragen en misverstanden op, ook binnen onze organisatie.