Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Colofon

Uitgave

Vormgeving en redactie

ROC Midden Nederland, Utrecht

Bestuursbureau College van Bestuur i.s.m. de dienst Marketing & Communicatie

Juni 2021

Wilt u reageren op ons Geïntegreerd Jaardocument?
ROC Midden Nederland
t.a.v. College van Bestuur | Bestuursbureau
(030) 754 17 00
secretariaatcvb@rocmn.nl

Disclaimer
Dit geïntegreerd jaardocument is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dit geldt zowel voor de teksten als de beelden die u in deze uitgave aantreft.