Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

ROC Midden Nederland, samen maken we het

Bericht van het College van Bestuur

We ontkomen er niet aan. Ook ons jaarverslag begint met de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus voor onze school. De pandemie had immers grote consequenties voor de aanwezigheid op locaties, de manier van lesgeven en het welbevinden van studenten en medewerkers. Maar bovenop alle uitdagingen, bovenop de -laten we het maar zeggen zoals het is- ellende die we er samen van ondervonden, hebben we ook nieuwe manieren gevonden om bij elkaar te komen en aan de slag te gaan met onze strategische uitvoeringsagenda.

Ons uitgangspunt voor 2020 zal u niet verbazen. Wij hielden vast aan twee ijzeren principes: de veiligheid van studenten en medewerkers staat voorop en in deze uitzonderlijke omstandigheden zorgen wij voor goed en inclusief onderwijs. Onderwijs waaraan iedereen mee mag doen. In 2020 hebben we veel praktijklessen op locatie kunnen blijven verzorgen en zijn we daarnaast gegroeid in het online lesgeven. Die ervaring heeft ons geleerd om nog wendbaarder te zijn. Niet alleen als organisatie, maar ook als medewerker, student, ouder en leerbedrijf.

Corona vroeg veel van onze medewerkers en studenten. Naast aandacht voor goed en inclusief onderwijs, hebben we -waar dat kon- geprobeerd in te zetten op aandacht voor het emotionele welbevinden van onze studenten en medewerkers. Zo was er veel ruimte voor de opvang van kwetsbare studenten en gaven we docenten die dat thuis moeilijk konden organiseren, de gelegenheid om vanaf onze locaties online les te geven. Ook stuurden we regelmatig berichten en organiseerden we online evenementen om ‘iedereen erbij te houden’. Die sociale agenda werd in dank aanvaard en was voor iedereen die eraan bijdroeg verdienstelijk om aan mee te werken.

Het zal u niet verbazen dat wij in 2020 veel moesten bijsturen. We verlegden echter niet onze koers: strategie ‘Succes 2022’. Die koers komt erop neer dat wij pas succesvol zijn als onze studenten dat zijn. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Onze studenten zijn succesvol als werkgevers bewust kiezen voor hen als startende professionals. Omdat ze van óns roc komen. Daar gaan we voor. 

Voor ons is samenwerking met de praktijk, het beroepenveld, cruciaal. Zo houden we ons onderwijs steeds actueel en relevant. In het afgelopen jaar zijn er vele initiatieven geweest waarin we hebben samengewerkt met diverse partners zoals bij het Vitaliteitslab, de regionale mobiliteitsteams rondom corona, de oprichting van het MAKE Center voor de maakindustrie en het MBO Actieplan. We zijn trots op al onze partners. Trots dat we met elkaar Midden Nederland maken.

Een applaus voor zorgmedewerkers, boa’s die de basisregels bewaken, ondernemers die ervoor zorgen dat we veilig kunnen winkelen... Wij durven te stellen dat -naast de wetenschappers die baanbrekend onderzoek deden – mbo’ers de ware helden van 2020 zijn. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst helden houden, is het belangrijk dat we onderwijs geven dat dicht tegen de praktijk zit en dat inclusief is.

Waar we helaas soms van vervreemd zijn, kwam aan de oppervlakte aan het begin van de pandemie: solidariteit. We klapten voor de zorg, kookten voor de buren en deden boodschappen voor oma. Dat gevoel, die solidariteit, daar houden wij van. Dat geven we ook onze studenten mee: we doen het samen. Samen zorgen we voor een sterke en veerkrachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen een eigen waardevolle bijdrage doet. 

Het afgelopen jaar heeft ons nog bewuster gemaakt dat onze school een belangrijke plek inneemt in de levens van onze studenten en medewerkers. Het is veel meer dan een studieplek. Dat zie je ook bij ons 'vernieuwbouwde' Horeca & Toerisme College. Onze locaties staan voor samenkomen en ontmoeten. Daarom zijn we vast aan de slag gegaan met het actualiseren van onze onderwijsopzet voor de periode na corona. Een nieuwe fase waarin fysieke lessen ondersteund worden met online lessen of andere digitale hulpmiddelen. We besteden extra aandacht aan de overgang: van het veel online les krijgen naar volledig open scholen. Ook zien we (extra) om naar studenten die vertragen.

We weten een ding zeker: in 2021 hebben we nog volop te maken met een andere onderwijs- en werksituatie dan we gewend zijn. Daarom houden we oog voor elkaar en helpen we elkaar succesvol te zijn. Samen maken we het! 
Afsluitend zijn wij alle collega’s dankbaar voor hun inspanningen om onze studenten het onderwijs en de begeleiding te bieden die ze nodig hebben. Ook op onze studenten zijn we trots. Alles is anders, zeker binnen het onderwijs. En onze studenten doen het gewoon! Allemaal heel erg bedankt en hopelijk zien we elkaar snel weer gezond op school.

Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland.
Johan Spronk (voorzitter CvB)
Michel Labij (lid CvB)

 P.S.  Vlak voor het einde van het studiejaar 2019-2020 is Paul van Maanen na zes jaar gestopt als bestuurder van ROC Midden Nederland. Wij bedanken Paul voor zijn enthousiasme, scherpe blik, humor en wat hij voor onze organisatie heeft betekend.