Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Footer

Contact

ROC Midden Nederland
College van Bestuur 
Ondersteunende diensten
Brandenburchdreef 20
3652 CS Utrecht
e-mail secretariaatcvb@rocmn.nl
tel. (030) 754 17 00

Postadres
ROC Midden Nederland
Postbus 3065
3502 GB Utrecht

Colofon

Uitgave
ROC Midden Nederland, Utrecht

Vormgeving en redactie
Bestuursbureau College van Bestuur i.s.m. de dienst Marketing &
Communicatie

Concept en realisatie
F19 Digital Reporting, Eindhoven

Privacy & Disclaimer