Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie verbindt onze belangrijke strategische uitgangspunten met het onderwijs dat verzorgd wordt door onze colleges. Op basis van de onderwijsvisie kunnen we elkaar uitdagen en scherp houden op onze gemeenschappelijke ambitie, namelijk succes voor onze studenten. In onze onderwijsvisie leggen we uit wat we als ROC Midden Nederland onder goed onderwijs verstaan. Hierbij gaan we uit van wat onze mbo-studenten nodig hebben om tot bloei te komen in een steeds veranderende omgeving.

Onze visie bestaat uit 4 pijlers:

  • Positief en gericht op ontwikkeling

  • Uitdagend en passend onderwijzen

  • Levensecht leren

  • Student aan zet

Onze Visie

Bij ROC Midden Nederland willen we studenten begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot zelfbewuste, nieuwsgierige en ondernemende professionals. We zetten ons ervoor in dat studenten succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt en in hun vervolgopleiding. Maar ook als kritisch burger hun plek kunnen innemen in de maatschappij. Bij ROC Midden Nederland krijgt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van iedereen die wil leren ruimte in een positief leerklimaat dat gericht is op ontwikkeling. In een krachtige leeromgeving prikkelen we de nieuwsgierigheid van studenten en werkenden met passend en uitdagend onderwijs. Leren en ontwikkelen gebeurt met levensecht onderwijs in nauwe samenwerking met de (beroeps-) praktijk. Bij ons is de student aan zet. Die moet immers regie leren nemen op het eigen leerproces.

Positief en gericht op ontwikkeling

Bij ons is iedereen welkom. Iedereen die zich wil ontwikkelen, met of zonder vooropleiding of werkervaring, van alle leeftijden en achtergronden. Als inclusieve onderwijsorganisatie hebben we veel verschillende doelgroepen in huis en creëren we voor iedereen een passende plek. We geloven in het vermogen van onze studenten om hun talenten te ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig naar onze studenten, hebben oog voor het individu en begeleiden hen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. We creëren een positief leerklimaat: wat gaat goed en wat heb je in jouw situatie nodig om nog verder te komen? We maken heldere afspraken over wat we van een student verwachten en wat een student van ons mag verwachten en houden ons hieraan.

Uitdagend en passend onderwijzen

Met passend onderwijzen sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze studenten en dagen we ze uit een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. In een krachtige leeromgeving passen we ons onderwijs aan op de student, bijvoorbeeld in de vorm van differentiatie naar werkvorm, leertijd of leervoorkeur. Studenten die voor hun succes nog iets extra nodig hebben, krijgen extra ondersteuning die zoveel als mogelijk in of nabij het onderwijs wordt georganiseerd. Studenten die meer uitdaging willen, stimuleren we om extra ervaring op te doen, in hun werk of stage, in het buitenland of door keuzevakken te volgen.

Levensecht leren

Met innovatief en flexibel onderwijs bereiden wij onze studenten samen met de branche voor op de toekomst. Studenten leren in de praktijk, op school en online waarbij theorie en praktijk zijn geïntegreerd. Studenten werken met elkaar aan integrale en contextrijke opdrachten. Samen met het werkveld geven we ons onderwijs vorm zodat studenten in aanraking komen met de meest actuele ontwikkelingen. Ze ervaren welke eisen het werkveld of een opleiding op een hoger niveau aan hen stelt en ze worden zich bewust van wat de maatschappij van hen vraagt. We begeleiden de student in de reflectie op deze praktijkervaringen. Zo leren ze zichzelf kennen en kunnen ze een volgende stap zetten in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Student aan zet

We stimuleren onze studenten om zelf te ontdekken wat hun ambities en talenten zijn. We bieden maatwerk en keuzevrijheid zodat studenten ervaren dat zij invloed hebben en keuzes kunnen maken. De docent heeft een actieve coachende rol om  studenten te leren steeds meer zelf regie te nemen over het eigen leerproces en de eigen loopbaan. We nemen onze studenten serieus en betrekken ze bij het onderwijs: studenten denken, praten en werken mee aan het onderwijs in alle lagen van de organisatie.