Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ons profiel: "Samen maken we het"

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1.800 medewerkers het onderwijs voor ruim 18.000 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in dertien mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Samen werken aan succes

Het succes van onze studenten, daar gaan we voor. Iedere dag opnieuw. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. We doen dat op een persoonlijke manier. Door onze studenten te kennen en weten wat ze beweegt. Door een persoonlijke relatie met ze op te bouwen. Door verschillende leerroutes aan te bieden. We zijn nieuwsgierig naar de ambities en dromen van onze studenten en hoe we ze kunnen helpen om het maximale uit hun talenten te halen. We durven hierbij ook over grenzen heen te kijken en nieuwe wegen te bewandelen. En daarin zoeken we ook de verbinding met de beroepspraktijk. Want we leiden op voor vandaag, morgen en overmorgen. Dat betekent dat we goed in contact moeten staan met wat er op de arbeidsmarkt en in onze omgeving gebeurt. Daarom is naast studentsucces ook arbeidsmarktsucces belangrijk.

We sluiten niemand uit. Iedereen verdient een kans. Als inclusieve onderwijsorganisatie hebben we veel verschillende doelgroepen in huis en creëren we voor iedereen een passende plek. Met ons onderwijs geven we betekenis aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze studenten. Dat doen we een leven lang. Omdat leren nooit stopt. Voor werkenden en werkzoekenden bieden we een passend aanbod, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en hun dromen en ambities waarmaken. Voor bedrijven ontwikkelen we een opleidingsprogramma op maat. Zodat werknemers alleen dat leren dat relevant is voor hun werk. Zo helpen we bedrijven flexibel, concurrerend en wendbaar te zijn in een markt die continu verandert.

Met innovatief en flexibel onderwijs bereiden wij onze studenten samen met de branche voor op de toekomst. Studenten leren in de praktijk, op school en online waarbij theorie en praktijk zijn geïntegreerd. Met vernieuwende onderwijsconcepten sluiten we aan op actuele vraagstukken en ontwikkelingen. Onze studenten leren levensecht en op een eigentijdse manier, zodat ze altijd voorbereid zijn op de banen van vandaag en in de toekomst.

We stimuleren een nieuwsgierige, open houding. Leren kun je tenslotte overal, je leven lang. Maar dat leren moet ergens beginnen. Die start ligt voor ons in de regio, in de stad en de wijken. Dat zijn dan ook de plekken waar wij actief zijn. Samen met lokale bouwbedrijven, zorgorganisaties, horeca, sportclubs en culturele instellingen ontwikkelen wij ons onderwijs. Zodat onze studenten direct bijdragen aan de omgeving waarin zij leven. Vandaag, morgen én overmorgen.

We nemen onze studenten serieus. We stimuleren ze om zelf te ontdekken wat hun ambities en talenten zijn en wat er nodig is om doelen te bereiken. De student is aan zet. Dit past ook bij het gedachtegoed van positieve gezondheid dat wij omarmen. Hierin staat de eigen regie en zelfredzaamheid van mensen centraal. Om onze studenten succesvol te laten zijn, hebben we een krachtige organisatie nodig. Daarom zijn onze medewerkers ook aan zet. Wij doen er alles aan om medewerkers blijvend te ontwikkelen en te investeren in professionalisering. Dus naast studentsucces en arbeidsmarktsucces ook organisatiesucces.

Wij gaan voor een leven lang succes. Wij geloven in het potentieel van mensen. Daarbij zijn onderwijs en persoonlijke ontwikkeling in iedere fase van het leven belangrijk om gezond en gelukkig te kunnen zijn en blijven. Daarom zetten wij ons, samen met bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke partners, in voor een gezonde en duurzame samenleving voor iedereen.

 Samen maken we het.