Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Organisatiesucces

In onze visie van Organisatiesucces staat een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie centraal. Duurzame ontwikkeling door voor studenten uitstekend onderwijs te verzorgen en voor onze medewerkers een goed werkgever te zijn. Het betekent dat we aan een organisatie bouwen waar mensen graag willen werken en het beste uit zichzelf halen. Een helder beeld over wat de organisatie nodig heeft om nu en in de toekomst hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren, is daarvoor essentieel. Dan kunnen we de beste mensen aantrekken en behouden. Wij willen een fantastische plek zijn om te werken. Waar arbeidsethos en aansprekende waarden en normen samengaan met aanstekelijk werkplezier. Duurzame ontwikkeling legt de nadruk op maatwerk voor medewerkers. Daarmee verandert de rol van managers en leidinggevenden. Er ontstaan nieuwe vormen van leiderschap waarin managers medewerkers stimuleren om zich nieuwe taken, kennis, technieken en ideeën eigen te maken. Duurzame ontwikkeling vraagt van iedereen binnen onze organisatie een ‘andere’ manier van denken en doen. Open communicatie, elkaar aanspreken, talenten herkennen en ontwikkelen, zelfregie, goed werkgever- en werknemerschap. Belangrijke elementen zijn:

  • Wij zijn ambitieus. Resultaten worden stap-voor-stap gerealiseerd, met plannen die in dialoog met elkaar gemaakt zijn. De teams worden uitgenodigd om met hun eigen inventiviteit de uitdagingen aan te grijpen waar ze dagelijks voor staan, met als doel nog betere resultaten te halen;

  • Er zijn regels, maar de organisatie weet daar soepel mee om te gaan. Medewerkers krijgen ruimte in hun eigen werk en om zich te ontplooien. Medewerkers vinden zelf afwisseling in hun werk en krijgen daar ook feedback op;

  • De bewakers en aanjagers van duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid zijn de directie en P&O. De ondernemingsraad doet actief mee vanuit haar rol als belangenbehartiger- en bewaker van beleid voor medewerkers én organisatie;

  • Deze duurzaam inzetbare manier van werken is zichtbaar doordat de medewerkers gezond en tevreden zijn, veel werkervaring opdoen en waar mogelijk doorstromen naar andere functies.

Wij realiseren Organisatiesucces door:

  1. We doen er alles aan om de beste docent voor de klas te krijgen;

  2. Wij doen er alles om onze medewerkers blijvend te ontwikkelen en te investeren in professionalisering;

  3. Wij geven medewerkers de ruimte om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen;

  4. Wij zetten ons maximaal in om als organisatie vitaal en wendbaar te worden.

We vinden het belangrijk dat de strategie van Organisatiesucces een relatie heeft met die van Studentsucces. Daarom zijn de beloften bij Organisatiesucces daar nadrukkelijker aan gekoppeld cq. mee verweven. Dit resulteert in de drie volgende paragrafen.