Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Arbeidsmarktsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ons onderwijs geven we steeds meer samen vorm met studenten en de beroepspraktijk waarbij we ons ook richten op werkenden met een ontwikkelbehoefte. We zetten ons in voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.

Op weg naar arbeidsmarktsucces doen wij vier beloftes:

  1. We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt;

  2. Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk;

  3. Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen;

  4. Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten.

Met onze pijler Arbeidsmarksucces geven we concreet invulling aan het thema ‘onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst’. Dit sluit aan bij de ambitie uit het Bestuursakkoord om meer ruimte te bieden voor innovatie van het onderwijs en het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de regionale behoeften (regionale innovatie). ROC Midden Nederland heeft regionale innovatie als hoeksteen van het onderwijs gemaakt. We zijn een grootstedelijk roc en tegelijkertijd kleinschalig georganiseerd. We zijn verankerd in de wijken, de stad en de regio. We kennen de bedrijven en de netwerken. Daardoor weten we wat er speelt. Het is onze maatschappelijke opdracht om onze studenten optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt van vandaag, morgen en overmorgen. Hierbij sluiten we aan op de regionale arbeidsmarkt en geven we ons onderwijs samen vorm met het werkveld zodat studenten in aanraking komen met de meest actuele ontwikkelingen. Onze studenten leren levensecht en op een eigentijdse manier, waarbij theorie en praktijk zijn geïntegreerd.

Per belofte kijken we in dit gedeelte hoe ver we zijn gevorderd met de resultaten die we voor ogen hadden en wat dit betekent voor onze studenten en andere stakeholders.