Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.2 Vlottende activa

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Vorderingen en overlopende activa

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     
      

Debiteuren

1.130

  

1.103

 

Deelnemers/cursisten

446

  

264

 

Overige vorderingen

108

  

762

 

Verbonden partijen

0

  

0

 

Overlopende activa

1.425

  

1.566

 

Totaal vorderingen overlopende activa

 

3.109

  

3.694

      

Debiteuren

     

Debiteuren zakelijk

1.130

  

1.103

 

Debiteuren gemeenten

0

  

0

 

Totaal debiteuren

 

1.130

  

1.103

      

Deelnemers/cursisten

 

447

  

264

      

Overige vorderingen

     

Overige

108

  

762

 

Totaal overige vorderingen

 

108

  

762

      

Overlopende activa

     

Vooruit betaalde kosten

1.505

  

1.842

 

Diverse overlopende activa

-80

  

-276

 

Totaal overlopende activa

 

1.425

  

1.566