Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

15. Accountantshonoraria

   

Bedragen X € 1

2020

Deloitte Accountants B.V.

Overig Deloitte Accountants B.V.

Totaal Deloitte Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening

99.220

0

99.220

Andere controle opdrachten

0

7.865

7.865

Advies diensten fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controle diensten

0

0

0

Totaal

99.220

7.865

107.085

    

2020

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Totaal PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Totaal Van Ree Accountants

Onderzoek van de jaarrekening

0

0

0

Andere controle opdrachten

0

0

0

Advies diensten fiscaal terrein

41.902

41.902

0

Andere niet-controle diensten

0

0

16.389

Totaal

41.902

41.902

16.389

    

2019

Deloitte Accountants B.V.

Overig Deloitte Accountants B.V.

Totaal Deloitte Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening

103.455

0

103.455

Andere controle opdrachten

0

8.591

8.591

Advies diensten fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controle diensten

0

0

0

Totaal

103.455

8.591

112.046

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants, toerekenen aan het boekjaar waar de kosten betrekking op hebben, ongeacht of de werkzaamheden door de accountant in het boekjaar zijn verricht, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountant).