Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.2 Materiële vaste activa

    

X € 1.000

 

Gebouwen

Terreinen

Inventaris en apparatuur

Totaal

 

Stand per 1 januari 2020

    

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

134.090

8.348

39.021

181.459

Cumulatieve waarde­verminderingen en afschrijvingen

-63.305

0

-27.956

-91.261

Boekwaarden

70.785

8.348

11.065

90.198

Mutaties

    

Investeringen

10.439

0

3.155

13.594

Herwaarderingen

0

0

0

0

Desinvesteringen

0

0

-70

-70

Afschrijvingen

-5.918

0

-3.609

-9.527

Afschrijvingen desinvesteringen

0

0

2

2

Saldo

4.522

0

-523

3.998

Stand per 31 december 2020

    

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

144.529

8.348

42.105

194.983

Cumulatieve waarde­verminderingen en afschrijvingen

-69.223

0

-31.563

-100.786

Boekwaarde 31 december 2020

75.307

8.348

10.542

94.196