Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.1 Voorzieningen groot onderhoud

Deze kostenegalisatievoorziening beoogt egalisatie van kosten voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud van onroerende zaken die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan tot en met 2029. Strikt genomen wordt de voorziening niet conform RJ 212 berekend. Na overleg met OCW en de RJ is in het voorjaar 2020 afgesproken dat schoolbesturen voor de jaren 2019 en 2020 de voorziening groot onderhoud op eenzelfde wijze mochten opbouwen, zoals zij dat in 2017 hebben gedaan. Derhalve maken wij gebruik van de overgangsregeling ex. Art 4 lid 1c. In 2021 voldoen wij aan de vereisten van RJ 212.