Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

ROC Midden Nederland, samen maken we het

We ontkomen er niet aan. Ook ons jaarverslag begint met de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus voor onze school.

Onderwijs in Corona-tijden

In maart 2020 hebben we als onderwijsorganisatie een grote prestatie geleverd door binnen enkele dagen om te schakelen naar online onderwijs en studentbegeleiding op afstand.

Visie op onderwijs

De kern van onze organisatie is onderwijs. Hier vertellen wij meer over aan de hand van onze strategie Succes2022, ons profiel, onze onderwijsvisie en onze kernwaarden.

Strategie Succes 2022 en onze bijdrage aan de maatschappij

Onze strategie Succes2022 is opgebouwd langs drie pijlers:

Samenvatting verantwoording voortgang kwaliteitsagenda

In 2021 is de mid-term review van de kwaliteitsagenda die afgesproken is t/m 2022.

Ons profiel: "Samen maken we het"

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1.800 medewerkers het onderwijs voor ruim 18.000 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in dertien mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Onze onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie verbindt onze belangrijke strategische uitgangspunten met het onderwijs dat verzorgd wordt door onze colleges.

Onze kernwaarden

ROC Midden Nederland ontwerpt en realiseert het beleid vanuit drie kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, nieuwsgierig en ondernemend.

Studentsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen.

Belofte: Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past

Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past. Om dit waar te maken, hebben we de afgelopen twee jaar ingezet op goede en eerlijke voorlichting aan studenten over hun kansen op de arbeidsmarkt.

Toon meer resultaten