Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.5 Overige baten

        

X € 1.000

 

2020

 

Begroting 2020

 

2019

 

 

 

Projecten (geen overheidsbijdragen)

2.585

  

1.309

  

2.542

 

Verhuur onroerend goed

607

  

560

  

668

 

Detachering personeel

256

  

175

  

413

 

Restauratieve voorzieningen

0

  

0

  

1

 

Stage- en schoolactiviteiten

0

  

1

  

0

 

Overige

429

  

207

  

682

 

Studers

760

  

0

  

1.319

 

Boekwinst verkoop panden

0

  

0

  

0

 

Totaal overige baten

 

4.637

  

2.252

  

5.625

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,8 miljoen (2020). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder Overige baten opgenomen.