Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.2 Overige Overheidsbijdragen en subsidies

        

X € 1.000

 

2020

 

Begroting 2020

 

2019

 

 

 

Gemeentelijke bijdrage educatie

1.796

  

1.506

  

1.691

 

Overige gemeentelijke bijdragen

791

  

745

  

596

 

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

 

2.587

  

2.251

  

2.287