Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17.2 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking                          

   

Bedragen X € 1

Gegevens 2020

H.J. Spronk

M.A. Labij

E.P. van Maanen

Functiegegevens

Voorzitter CvB

Lid CvB

Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/08

Omvang dienstverband (in FTE)

1

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

159.165

141.832

126.043

Beloningen betaalbaar op termijn

21.451

20.881

14.648

Bezoldiging (Subtotaal)

180.616

162.713

140.691

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

134.000

Totaal Bezoldiging

180.616

162.713

140.691

Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding

  

6.691

De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toerekening van een deel van het vakantiegeld aan het kalenderjaar waarop deze betrekking
heeft
(artikel 3,
lid 2 Uit-
voerings-
regeling
WNT)

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

H.J. Spronk

M.A. Labij

E.P. van Maanen

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/04 – 31/12

01/04 – 31/12

01/01 – 31/03

   

01/04-31/12

Omvang dienstverband 2019 (in FTE)

1

1

1

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

109.201

97.229

172.053

Beloningen betaalbaar op termijn

15.541

15.151

20.975

Bezoldiging

124.742

112.380

193.028

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

145.500

145.500

194.000

Totaal Bezoldiging

124.742

112.380

193.028