Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.10 Voorziening rente derivaat

De voorziening van de renteswap wordt bepaald aan de hand van de berekende marktwaarde van de renteswap. De berekende marktwaarde is bepaald door een onafhankelijke treasury expert. De marktdata die gebruikt is in de waardering betreft mid close of business data van data provider Bloomberg. De voorziening is gevoelig voor rentedaling in de marktrente. De marktwaarde van de renteswap bedraagt per 31–12–2020 circa € 0,5 miljoen. Deze voorziening zal maximaal tot einde looptijd van de renteswap (nog 5 jaar tot 02–01–2024) in stand worden gehouden. Gelet op de lineaire jaarlijkse aflossingen is de verwachting dat de voorziening jaarlijks lineair daalt.