Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.1 Financiële vaste activa

   

X € 1.000

 

Boekwaarde 31-12-2019

Mutatie 2020

Boekwaarde 31-12-2020

 

Deelneming Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten B.V

968

-968

0

Totaal deelnemingen

968

-968

0