Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.1 Immateriële vaste activa

Vanaf boekjaar 2019 en 2020 is geen investering in Immateriële vaste activa gedaan.

5.2 Materiële vaste activa

5.2.1 WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen