Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.2 Overige baten

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Overige baten

     

Projecten (geen overheidsbijdragen)

2.585

  

2.542

 

Verhuur onroerend goed

607

  

669

 

Detachering personeel

256

  

413

 

Restauratieve voorzieningen

0

  

1

 

Studers*

760

  

1.270

 

Overige

429

  

828

 

Totaal overige baten

 

4.637

  

5.722

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,8 miljoen (2020). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder 'Overige baten' opgenomen.