Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verantwoording externe subsidies

Financiële verantwoording Utrecht Leert Aanpak Lerarentekort 2019-2020

De subsidie genaamd ‘Utrecht Leert’ is toegekend vanaf eind november tot en met december 2020 voor activiteiten rond meer goede leraren en toekomstbestendig onderwijs. Conform afspraak heeft er een uitbreiding van de rol van schoolopleider plaatsgevonden en zijn er diverse activiteiten georganiseerd en programma’s ontwikkeld. Vanwege corona zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan en is de professionaliseringstraining voor schoolopleiders uitgesteld. Daarnaast zijn de werkbegeleiderstrainingen intern verzorgd samen met de Hogeschool Utrecht. Dit heeft geresulteerd in een kostenbesparing ten opzichte van de begrote kosten.

ROC Midden Nederland

Financiële verantwoording Programmamiddelen Utrecht Leert "Aanpak Lerarentekort 2019-2020"

Projectperiode

28 november 2019 -
31 december 2020

Beschikking:

dossiernummer 7094893

toegekend
subsidiebedrag

co-financiering ROCMN

datum 26-06-2020

€ 75.000

€ 45.053

  

Programma-activiteiten

Kostenrealisatie

Ontwikkelen, evalueren, bijstellen plannen 0,1 WTF projectleider (PL)

€ 9.149

Verbreding rol schoolopleiders 0,05 WTF 8 schoolopleiders (SO)

€ 36.598

Door-ontwikkelen en beschrijven maatwerk programma startende docenten 0,05 WTF PL

€ 4.575

Begeleiding maatwerk programma startende docenten 0,05 WTF 2 SO's

€ 9.149

Gezamenlijke activiteit MBO-scholen

 

Uitvoering professionalisering schoolopleiders (8dln)

 

Deel extra uren coördinator 0,075 WTF 5 maanden

€ 7.590

Professionalisering 42 Werkbeheleiders (WB): 3 Trainingen door 3 schoolopleiders

€ 6.624

Verletkosten 42 WB's deelname aan trainingsprogramma’s

€ 46.368

Totale kosten:

€ 120.053

Financiering:

 

Subsidie "Utrecht Leert"

€ 75.000

Co-financiering ROC MN

€ 45.053