Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.8 Huisvestingslasten

        

X € 1.000

 

2020

 

Begroting 2020

 

2019

 

 

 

Huur

3.317

  

3.916

  

2.739

 

Dotatie voorzieningen huisvesting

632

  

580

  

625

 

Klein onderhoud en exploitatie incl. tuinonderhoud

2.149

  

1.629

  

1.841

 

Energie en water

1.338

  

1.503

  

1.271

 

Schoonmaakkosten en vuilafvoer

2.490

  

2.347

  

2.353

 

Heffingen/belastingen

732

  

700

  

755

 

Verzekeringen

238

  

180

  

192

 

Beveiligingskosten

139

  

150

  

168

 

Overige huisvestingslasten

122

  

-476

  

615

 

Totaal huisvestingslasten

 

11.157

  

10.530

  

10.559