Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.3 College, Les – en Examengelden

        

X € 1.000

 

2020

 

Begroting 2020

 

2019

 

 

 

Totaal college, les- en examengelden

 

2.807

  

1.216

  

3.551

In de cijfers van de college-, cursus- en examengelden 2020 en 2019 wordt de afrekening van de wettelijk verplicht cursusgeld (WVC) verantwoord.