Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: We vinden en binden de beste medewerkers voor Studentsucces

Uitblinken op de arbeidsmarkt

In 2020 is onze krachtige positionering op de arbeidsmarkt vastgehouden. Onze LinkedInpagina heeft inmiddels ruim 33.000 volgers en blijft hiermee koploper binnen het mbo. Met een online campagneplatform is ingezet op employer branding en werving van kandidaten voor schaarse vacatures. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek leverden ons het keurmerk Worldclass Workplace op. Organisaties met dit predicaat hebben een 21% hogere productiviteit, 50% meer sollicitanten, 10% meer innovaties en 13% meer betrokkenheid. Dit keurmerk wordt ingezet in onze arbeidsmarktcommunicatie.

In totaal zijn er 219 vacatures ontstaan in 2020, 177 voor de colleges en 42 voor de diensten. Een stijging ten opzichte van vorig jaar. Voor de 41 vacatures voor algemene vakken is centraal geworven. Daarnaast zijn er 72 vakdocenten binnen de verschillende colleges aangenomen. Er zijn 22 managers aangetrokken voor afdelingen van colleges en diensten.

Eind 2020 is de voorbereiding van de centralisatie van de gehele werving & selectie gestart die in de loop van 2021 gelanceerd wordt. Hiermee worden een professionelere kandidaatsreis voor de sollicitant en ontzorging van het management gerealiseerd.

We participeren in 'Utrecht Leert', een partnerschap dat streeft naar kwantitatieve en kwalitatieve groei van het lerarencorps in de regio. We leverden een bijdrage aan kennismakingsactiviteiten, gericht op instroom van nieuwe docenten zoals zij-instromers. Daarnaast zijn er subsidieaanvragen ingediend en toegekend voor de verbreding van de opleidingsschool en voor het versterken van de instroom en inductie van nieuwe docenten in alle regio’s waarin we actief zijn.

Opleiding en inductie van startende docenten

Afgelopen schooljaar vonden 176 dio’s (docent in opleiding) een leerwerkplek bij de Opleidingsschool van ROC Midden Nederland, een partnerschap met Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht (HU). Zeven schoolopleiders verzorgen samen met de instituutsopleiders van de Hogeschool Utrecht het programma voor de begeleiding van dio’s met onder andere wekelijkse intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten. In de coronaperiode vond een groot deel van het programma online plaats. Tijdens de afsluiting van het studiejaar hebben de dio's hun beroepsproducten online gepresenteerd. Tijdens die bijeenkomst heeft Johan Spronk, voorzitter van ons college van bestuur, de dio’s via een filmpje toegesproken. Klik hier om dit filmpje te zien.

Naast het programma voor de dio’s werken we aan de verbreding van de Opleidingsschool. Met behulp van subsidie van 'Utrecht Leert' is er ruimte gecreëerd om binnen de opleidingsschool plaats te bieden aan de opleiding en inductie van alle startende docenten, zij-instromers en hybride docenten. Binnen het netwerk 'Utrecht Leert' wordt kennis gedeeld met andere mbo-scholen en worden stappen gezet in verdere samenwerking binnen de Opleidingsschool. Zo blijven we als Opleidingsschool investeren in de docenten van de toekomst. De Opleidingsschool is een belangrijke kweekvijver voor aankomende, talentvolle docenten. Het blijkt dat 81% van de dio’s interesse heeft in een baan bij ROC Midden Nederland. 17 Dio’s kregen in 2020 een contract. 

Bij de start van het schooljaar is een online introductiebijeenkomst georganiseerd voor ruim 80 nieuwe medewerkers binnen ROC Midden Nederland, waaronder veel docenten en dio's die doorgestroomd zijn. Alle nieuwe medewerkers kregen 10 weken lang de nieuwsbrief ‘Nieuw bij ROC Midden Nederland’. Ook konden zij deelnemen aan de online leerlijn voor nieuwe medewerkers.

58 jonge docenten participeerden in het tweejarige programma 'Startbaan'. Dit programma draagt bij aan een werkomgeving waarin talenten en behoeftes van nieuwe docenten worden gezien en gewaardeerd. Een recent afgestudeerde docent krijgt een dagdeel per week tijd om in te werken, deel te nemen aan Startbaan en voor begeleiding. Dit is essentieel voor een goede introductie in het werk en van onze organisatie. Werkbegeleiders krijgen per startende docent ongeveer één uur per week tijd om hen te begeleiden. Deze werkbegeleiders  worden door de Opleidingsschool samen met de HU getraind en gecertificeerd zodat iedere starter verzekerd is van een werkbegeleider of coach. Er is een 'begeleidingswaaier' gemaakt om informatie over alle mogelijke vormen van coaching en begeleiding beter toegankelijk te maken. Zij-instromers hebben al werkervaring en daarmee een andere startpositie. Daarom is voor hen een speciale begeleidingsgroep gecreëerd, voorafgaand aan de start van het PDG (HBO-opleiding pedagogisch-didactisch getuigschrift). 43 zij-instromers waren in opleiding om via het PDG hun bevoegdheid te halen. In september 2020 is gestart met de opleiding 'PDG light' om hybride docenten een stevige basis te geven in pedagogische en didactische vaardigheden. Tien collega’s namen deel aan het programma. In 2021 gaat de opleiding opnieuw van start. Hybride docenten vormen een belangrijke verbinding met de actuele beroepspraktijk.