Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.5 Overige instellingslasten

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Administratie- en beheerslasten

     

Inkoopkosten werk voor derden

3.320

  

4.129

 

Administratie en beheer ICT-gerelateerd

3.225

  

2.580

 

Abonnementen en contributies

924

  

907

 

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten)

480

  

814

 

Porto- en telefoonkosten

406

  

467

 

Advieskosten

658

  

348

 

Accountantskosten

147

  

100

 

Kantoorartikelen

145

  

160

 

Administratie en beheer overig

877

  

887

 

Totaal administratie en beheer

 

10.182

  

10.392

Leermiddelen en activiteiten

     

Leermiddelen en activiteiten

3.276

  

3.830

 

Leermiddelen ICT-gerelateerd

153

  

103

 

Examenkosten en externe legitimering

1.043

  

1.393

 

Totaal leermiddelen en activiteiten

 

4.472

  

5.326

      

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

 

25

  

-28

Overige

     

PR & Marketing

1.620

  

1.506

 

Restauratieve voorzieningen

555

  

1.193

 

Overige (incl.boekverlies verkoop panden)

222

  

181

 

Totaal overige

 

2.397

  

2.880

Totaal overige instellingslasten

 

17.076

  

18.570