Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.4 Huisvestingslasten

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Huur

3.317

  

2.718

 

Dotatie/ vrijval voorzieningen huisvesting

632

  

625

 

Klein onderhoud en exploitatie, incl. tuinonderhoud

2.149

  

1.841

 

Energie en water

1.338

  

1.271

 

Schoonmaakkosten en vuilafvoer

2.490

  

2.353

 

Heffingen/belastingen/verzekeringen

970

  

947

 

Beveiligingskosten

139

  

168

 

Overige huisvestingslasten

122

  

615

 

Totaal huisvestingslasten

 

11.157

  

10.538