Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.6 Voorziening langdurig zieken

De voorziening voor langdurig zieken is getroffen voor personeelsleden die geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn werkzaamheden te verrichten. De ziekte of arbeidsongeschiktheid zal naar verwachting gedurende het resterende dienstverband niet worden opgeheven. ROC Midden Nederland heeft een verplichting van doorbetalen aan betreffende personeelsleden tot eind diensttijd.