Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.7 Afschrijvingen

        

X € 1.000

 

2020

 

Begroting 2020

 

2019

 

 

 

Immateriële vaste activa

0

  

0

  

9

 

Gebouwen

5.918

  

6.225

  

5.904

 

Inventaris en apparatuur

3.609

  

3.775

  

3.539

 

Totaal afschrijvingen

 

9.527

  

10.000

  

9.452