Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.3 Personele lasten

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Lonen en salarissen

86.409

  

82.686

 

Sociale lasten

11.742

  

11.419

 

Pensioenlasten

13.003

  

12.449

 

Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten

 

111.154

  

106.554

Dotatie/vrijval voorziening

2.367

  

1.477

 

Personeel niet in loondienst

9.947

  

8.352

 

Overige

2.151

  

1.573

 

Totaal overige personele lasten

 

14.465

  

11.402

Uitkeringen -/-

 

-578

  

-578

Totaal personele lasten

 

125.041

  

117.378