Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12.1 Fiscale eenheid                    

Stichting ROC Midden Nederland en haar groepsmaatschappijen vormen samen een fiscale eenheid voor de BTW t/m 24 oktober 2020.

12.2 Bankgaranties                    

Ultimo 2020 zijn door de Stichting ROC Midden Nederland bankgaranties verstrekt aan:

12.3 (Meerjarige) financiële verplichtingen                         

De totale verplichtingen aan de contracten binnen 1 jaar zijn € 6,7 miljoen daarna heeft € 14,8 miljoen betrekking  op financiële verplichting op een looptijd van langer dan 1 jaar en € 4,0 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.