Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte:  Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk 

Conclusie

Samen maken we het! Dit is de belofte die we als ROC Midden Nederland doen. Samen met onze partners maken we in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht onderwijs dat opleidt voor de banen van vandaag, morgen en overmorgen. We focussen ons hierbij op een aantal overkoepelende thema’s waarmee we een belangrijke bijdrage leveren aan urgente maatschappelijke vraagstukken. ROC Midden Nederland verbindt onderwijs met de maatschappelijke context en creëert op die manier zowel waarde voor de student (contextrijke omgeving) als waarde voor de omgeving (maatschappelijke en economische waarde).

Samenwerking met de beroepspraktijk zit in ons DNA. We leiden onze studenten  samen op met het werkveld. Onze ambitie is om deze samenwerking steeds steviger te verankeren. Dit is immers in het belang van onze studenten en met deze samenwerking kunnen we een bijdrage leveren aan de vraagstukken in de regio. Hoe we dit doen, illustreren we hieronder aan de hand van verschillende voorbeelden: wijkleerbedrijven, de Tech Campus in Nieuwegein, de campus in Amersfoort en de ontwikkeling van twee vakcentra. Uit de verschillende reacties van stakeholders blijkt dat zij de samenwerking met ons ROC erg waarderen. 

Wijkleerbedrijven

Met het Wijkleerbedrijf wil ROC Midden Nederland zichtbaar zijn in de wijk en de aansluiting van onderwijs, lokale arbeidsmarkt en buurtbewoners versterken. Voorbeelden van twee wijkleerbedrijven: 

 • Vanuit het Wijkleerbedrijf aan de Vondellaan in Utrecht gaan studenten actief aan de slag in de wijk. Naast een kinderopvang en een Beauty Salon, kunnen bewoners een 'health check' doen en zijn er activiteiten op het gebied van sport en bewegen. 

 • In het wijkleerbedrijf Soetserkwartier in Amersfoort werkt ROC Midden Nederland samen met zorginstelling Lyvore, waar studenten van de opleiding servicemedewerker op  locatie stage lopen en les krijgen. Het onderwijs in het wijkleerbedrijf is flexibel vormgegeven zodat studenten in hun eigen tempo de opleiding kunnen volgen en flexibel kunnen afronden

Vanuit het Wijkleerbedrijf aan de Vondellaan in Utrecht gaan studenten actief aan de slag in de wijk. Naast een kinderopvang en een Beauty Salon, kunnen bewoners een 'health check' doen en zijn er activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Met het Wijkleerbedrijf wil ROC Midden Nederland zichtbaar zijn in de wijk en de aansluiting van onderwijs, lokale arbeidsmarkt en buurtbewoners versterken.

Tech Campus Nieuwegein

De Tech Campus in Nieuwegein is het technisch hart van de regio. Hier werken de colleges Tech, ICT, Bouw & Interieur en Automotive nauw samen met bedrijven aan relevante thema’s als de energietransitie, duurzaam wonen, logistiek, duurzame mobiliteit, maakindustrie en digitale transformatie. Voorbeelden zijn:

 • MAKE Center is een initiatief van ROC Midden Nederland en OBM Midden Nederland (publiek-private samenwerking). Het is dé plek in Midden-Nederland waar mbo-studenten en vakmensen uit de maakindustrie samenwerken en van elkaar leren;

 • Samenwerking MAKE en Hogeschool Utrecht voor een breed Ad-traject Engineering zijn gestart. De samenwerking versterkt de doorlopende leerlijn mbo-hbo;

 • Zorgtech Lab. De Tech Campus wil een versnelling aanbrengen op de ontwikkeling rondom zorgtechnologie in het onderwijs vanuit verschillende technische invalshoeken (bouw, ict, installatietechniek);

 • Utrecht Tech Community (UTC). De UTC richt zich op het oplossen van arbeidsmarkt- en digitale transformatie vraagstukken. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen en worden typische Utrechtse vraagstukken op het gebied van mobiliteit, energietransitie, gezondheid en digitalisering opgelost. ROC Midden Nederland is betrokken bij diverse projecten om IT-professionals op te leiden;

 • Intensieve samenwerking met partners in de regio heeft geresulteerd in vier gehonoreerde RIF-aanvragen:

  • Bij Entree doet iedereen mee! Over leren op de werkplek, in samenwerking met Wellant (Yuverte) en MBO Utrecht

  • RIF Smart Technician en EBU Smart Technician

  • RIF Duurzame mobiliteit

  • RIF duurzame energie en energietransitie

Vakcentra

Al een aantal jaren besteden we bij de Tech Campus veel aandacht aan duurzame mobiliteit en duurzame energie. De vragen en behoeftes vanuit de energietransitie spelen hierin een belangrijke rol. Met behulp van een RIF-subsidie (Regionaal Investeringsfonds mbo) zetten we volop in op de vakcentra 'Duurzame mobiliteit' en 'Duurzame energie'. RIF-subsidies stimuleren samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven met als doel mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Samen met het bedrijfsleven, overheden (waaronder de gemeente Utrecht en de gemeente Nieuwegein) en diverse samenwerkingsverbanden gaan we als ROC Midden Nederland de vragen uit de energietransitie versneld uitwerken.

Bij duurzame mobiliteit gaat het om de transitie van de mobiliteit in de stad en de transitie in transport en logistiek. Duurzame energie is een containerbegrip. Het gaat over de energietransitie van gebouwen, hernieuwbare energie, zoals zon of wind, opslag van energie, communicatie tussen energiedragers en energiebesparing.

Concreet betekent dit dat we huidige opleidingen aanpassen en nieuwe opleidingen ontwikkelen, zoals de nieuwe opleiding Automotive Engineer voor havisten met een passie voor auto’s.

‘We zijn de opleiding Automotive Engineer gestart in verband met de snel veranderende techniek en de elektrificatie van het wagenpark. Voor de nieuwe generatie auto’s hebben we talentvolle nieuwe autotechnici nodig die de denkkracht van havisten hebben. Muntstad is een van de grootste dealers van Midden-Nederland en werkt sinds jaar en dag intensief samen met ROC Midden Nederland in het samenwerkingsverband 'Vrienden van het Automotive College'. Uit deze samenwerking is de nieuwe opleiding ontstaan. Naast stageplaatsen verzorgt Muntstad binnen de nieuwe opleiding samen met andere bedrijven workshops voor studenten, zodat zij van meerdere bedrijven kunnen leren.’

Roland Schröder, bedrijfstrainer Muntstad

Campus Amersfoort

Campus Amersfoort onderscheidt zich door focus op digitale vaardigheden en nieuwe technologieën. Dit past ook bij de arbeidsmarktregio Amersfoort waar relatief veel ict-bedrijven zijn gevestigd. De colleges op Campus Amersfoort sluiten aan op de belangrijke thema’s: Gezond Stedelijk Leven, digitalisering en duurzaamheid.

 • In het Campus Connect Center werken externe partners en onderwijsteams intensief samen. Studenten leren samenwerken in multidisciplinaire teams;

 • Digitalisering en nieuwe technologieën: studenten van de Campus bezoeken het Living Lab en het Mixed Reality Lab, leren daar digitale vaardigheden en maken kennis met nieuwe technologieën als VR, AR, BIM en Human Technology;

 • Living Lab Amersfoort. MBO–studenten en zorgprofessionals kunnen in het Living Lab kennismaken met de dagelijkse praktijk en de nieuwste technische mogelijkheden op het gebied van (ouderen)zorg. Het Living Lab is gehuisvest in het Campus Connect Center. Hier werken studenten, docenten en externe partners vanuit verschillende disciplines samen.

 • Mind your step, als het gaat om samenwerking met de Zorg (Philidelphia, Meander en Beweging 3.0);

 • Samenwerking Sport College met Sportpark Zielhorst en SRO;

 • Samenwerking met Hogeschool Utrecht als het gaat om de AD-programma’s gericht op actuele vraagstukken: Health en Social Work en E-Commerce;

 • Samenwerking met de gemeente als het gaat om fieldlabs en gezond stedelijk leven (vitaliteit);

 • Bijdrage aan de nieuwe nabijgelegen woonwijk De Hoef. De Campus speelt een actieve rol in het meedenken en ontwikkelen. Onderwijs in de wijk en de wijk in het onderwijs.

“Als gemeente werken we samen met ROC Midden Nederland in het project Amersfoort Onderwijsstad. We hebben korte lijnen en schakelen snel als dat nodig is. In de samenwerking heb ik enorm het enthousiasme en de passie voor het onderwijs ervaren. Ik zie dat ook terug in de  bereidwilligheid om samen mooie dingen neer te zetten in Amersfoort.”

Lieke Prins. Projectmanager, gemeente Amersfoort

Ervaringen stakeholders

Wat onze stakeholders merken van onze inspanningen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt, is niet eenvoudig te meten. De SBB-monitor geeft ons een globaal beeld van de tevredenheid van studenten en BPV-bedrijven. Uit de cijfers blijkt dat de tevredenheid van studenten (8,2) en bedrijven (7,6) stabiel is en net boven het landelijk gemiddelde ligt. Wat echter een beter beeld geeft, zijn de verhalen van onze partners en studenten die betrokken zijn bij de verschillende initiatieven.

"Het kunnen innemen van een maatschappelijk betrokken rol om studenten een stap verder te brengen. Ook het mee mogen bouwen aan een opleiding die is afgestemd op de praktijk. Iets wat past bij de maatschappelijk rol die de Rabobank wil innemen: wij staan midden in de samenleving."

Leo Vulto, Manager FS Operatie Facilities Rabobank

"Ik ben trots als wij studenten een goede stage hebben kunnen geven.  Zo krijgen zij een goed beeld van het vak en worden ze enthousiast. Ook ben ik trots dat wij samen met de ROC’s tot een verbetering zijn gekomen van de stages voor eerste- en tweedejaars studenten. We blijven met elkaar in gesprek om een doorontwikkeling te blijven maken!"

Alex Geurts, teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving Gemeente Utrecht

“Het mooie van de samenwerking met ROC Midden Nederland is dat we elkaars taal spreken. We bieden niet alleen stage- en leerwerkplekken, maar denken ook mee over de inrichting van het onderwijs. Bovendien zijn we al drie jaar lang het podium voor het Uitblinkersgala waar de student, docent en het leerbedrijf van het jaar wordt gekozen. Zelfs tijdens de coronacrisis is het ons gelukt een mooi online evenement te organiseren. Dat maakt mij trots. Juist in deze tijd is creativiteit broodnodig.”

Lucia Claus, Directeur Stadsschouwburg Utrecht
BPV Monitor tevredenheid bedrijven
  

ROC MN

   

Landelijk

   

Tevreden over

 

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Voorbereiding op bpv

 

67,8%

66,6%

68,3%

71,3%

72,0%

71,5%

70,7%

74,1%

Het afspraken nakomen door student

 

87,4%

87,9%

83,3%

89,1%

91,4%

90,5%

86,1%

86,9%

Aantal contactmomenten met de begeleider van school en de praktijkbegeleider van het leerbedrijf samen?

goed

73%

72%

68%

67%

77%

76%

75%

72%

 

te weinig

27%

28%

32%

32%

23%

24%

25%

58%

 

te veel

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Begeleiding door opleiding

 

58,4%

54,0%

59,1%

57,4%

61,4%

61,7%

65,8%

65,1%

Uitvoering: mogelijkheden om leerdoelen te behalen

 

84,9%

81,2%

84,4%

85,7%

85,1%

85,1%

86,4%

86,6%

Beoordeling: manier waarop bpv beoordeeld is

 

74,5%

71,6%

62,0%

63,0%

76,1%

75,0%

69,0%

67,0%

Probleemoplossing: manier waarop problemen tijdens bpv zijn opgelost

 

71,4%

66,0%

64,0%

65,6%

72,5%

71,3%

70,5%

71,7%

Eindwaardering (rapportcijfer bpv-periode)

 

7,5

7,4

7,4

7,6

7,5

7,5

7,5

7,5

Respons: aantal ingevulde vragenlijsten

 

1215

1231

1302

1136

43106

41054

42924

36927

BPV-monitor tevredenheid studenten
  

ROC MN

   

Landelijk

   

Tevredenheid over

 

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Voorbereiding op bpv

 

71,4%

80,0%

71,7%

59,7%

77,8%

77,9%

68,6%

69,2%

Het afspraken nakomen door student

 

95,8%

97,9%

92,2%

91,9%

98,0%

96,5%

92,2%

92,1%

Aantal contactmomenten met de begeleider van school en de praktijkbegeleider van het leerbedrijf samen?

goed

73%

69%

85%

75%

72%

72%

83%

83%

 

te weinig

26%

29%

14%

23%

27%

27%

16%

16%

 

te veel

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

Begeleiding door opleiding

 

58,8%

55,1%

56,0%

58,4%

63,0%

61,9%

61,3%

91,9%

Uitvoering: mogelijkheden om leerdoelen te behalen

 

89,1%

87,3%

91,7%

90,0%

90,2%

90,6%

90,1%

90,0%

Beoordeling: manier waarop bpv beoordeeld is

 

82,8%

85,0%

83,0%

80,0%

84,9%

84,6%

81,0%

81,0%

Probleemoplossing: manier waarop problemen tijdens bpv zijn opgelost

 

70,5%

53,2%

45,7%

50,0%

66,1%

64,9%

57,1%

56,8%

Eindwaardering (rapportcijfer bpv-periode)

 

7,9

8,0

8,2

8,2

8,0

8,0

8,1

8,1

Respons: aantal ingevulde vragenlijsten

 

257

267

218

221

9585

8877

8115

7627