Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.2 Overlopende passiva Ministerie van OCW

Omschrijving

Toewijzing

 

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

 
     
     

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Kenmerk

Datum

Geheel uitgevoerd en afgerond

Nog niet geheel uitgevoerd

Zij-instroom 2017

809685-1&811869&865482-1

19-12-2017

-

x

Zij instroom 2018

888801-1 & 942082

30-10-2018

-

x

Zij instroom 2019

962619-1 & 966867-1 & 1001809-1 & 1013525-1

23-10-2019

-

x

Zij instroom 2020

1039043-1 & 1046682-1 & 1078733-1&1085575-1&1102715-1

30-11-2020

-

x

Lerarenbeurs 2019/2020

1006021-1 & 1012242-1 &1019834-1

13-11-2019

x

-

Lerarenbeurs 2020/2021

1090419-1 & 1094130-1&1095399-1

19-10-2020

-

x

Instructeurbeurs 2020/2021

1086673-1

15-07-2020

-

x

Voorziening
minimagezinnen

1003949-1

10-07-2019

x

-

Voorziening
minimagezinnen

1088073-1

28-07-2020

-

x

Flexibel beroepsonderwijs
derde leerweg

FLEXSTART19006

25-11-2019

x

-

Tegemoetk.kosten
opleidingsscholen
2019-2020

1013103-1

18-10-2019

x

-

Tegemoetk.kosten
opleidingsscholen
2020-2021

1095235-01

15-10-2020

-

x

Inhaalprogramma Corona VAVO ronde 1

IOP-40597-VAVO

02-07-2020

-

x

Inhaalprogramma Corona VAVO ronde 2

10P2-40597-VAVO

16-10-2020

-

x

Inhaalprogramma Corona MBO ronde 1

IOP-40597-MBO

02-07-2020

-

x

Inhaalprogramma Corona MBO ronde 2

I0P2-40597-MBO

16-10-2020

-

x

Salarismix 2018

884242-1

03-01-2018

-

x

Salarismix 2019

959175-1

03-01-2019

-

x

Salarismix 2020

1038981-2

15-06-2020

-

x

Bij de subsidieregelingen Sp. uitkering contactscholen (Regionaal aanpak VSV) 2017-2020 wordt een subsidieproject uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De organisaties die samenwerken noemen we partner. De penvoerder (ROC Midden Nederland) en de subsidieontvanger (partner) komen eerst overeen dat ROC Midden Nederland de subsidie zal ontvangen en doorbetalen, doorgaans in de samenwerkingsovereenkomst. De subsidieverstrekker betaalt de subsidie daarna op de rekening van Stichting ROC Midden Nederland.


ROC Midden Nederland zou de subsidie volgens afspraak en declaraties aan de partners moeten betalen. De kosten worden via getekende urenstaten en declaraties verantwoord bij ROC Midden Nederland. Na controle worden de kosten aan de partner betaald en geboekt als project kosten. Partnerbetaling € 404.704 is daardoor nu als " Subsidiabele kosten in verslagjaar”  opgevoerd in model G2A bij VSV 2017-2020. 

Op 31 december 2020 zijn alle activiteiten uitgevoerd en worden de middelen conform de Regelgeving (Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten) besteed.