Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

13. Overzicht verbonden partijen

De bestuurders van ROC Midden Nederland hebben een voorstel gedaan tot herstructurering of een andere rechtsvorm van de Stichting ROC Midden Nederland. Het is een formeel besluit (december 2019) van de aandeelhouders om de B.V. 's Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten en Bedrijfsopleidingen Midden Nederland  op te heffen. In 2020 is de registratie van de B.V.'s beëindigd in verband met het verdwijnen van de rechtspersoon ten gevolge van fusie.

Verder is aan ROC Midden Nederland een zogenaamde actieve steunstichting verbonden. Het betreft de Stichting Van Beuningenfonds te Utrecht. Het bestuur van de Stichting van Beuningenfonds wordt uitgeoefend door het College van Bestuur van Stichting ROC Midden Nederland. De Stichting Van Beuningenfonds heeft als doel de achterstandsdeelnemers van ROC Midden Nederland te ondersteunen. 

   

Bedragen X € 1

  

Beslissende zeggenschap

   

Naam

  

Stichting Van Beuningenfonds

    

Juridische vorm

  

Stichting

Statutaire zetel

  

Utrecht

Code Activiteit

  

Overig

Eigen vermogen 31 december 2020

  

529.643

Exploitatiesaldo 2020

  

-188

Omzet 2020

  

0

Verklaring art 2:403 BW

  

Nee

Consolidatie

  

Ja

Percentage deelneming

  

100%