Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.1 Rijksbijdrage OCW

        

X € 1.000

 

2020

 

Begroting 2020

 

2019

 

 

 

(Normatieve) rijksbijdrage OCW

131.503

  

125.004

  

125.906

 

Geoormerkte subsidies

4.940

  

0

  

5.469

 

Niet geoormerkte subsidies

19.673

  

28.627

  

17.338

 

Totaal OCW

 

156.116

  

153.631

  

148.713