Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.6 Personele lasten

        

X € 1.000

 

2020

 

Begroting 2020

 

2019

 

 

 

Lonen en salarissen

86.409

  

107.648

  

83.174

 

Sociale lasten

11.742

  

0

  

11.483

 

Pensioenlasten

13.003

  

0

  

12.522

 

Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten

 

111.154

  

107.648

  

107.179

         

Mutatie personele voorziening

2.367

  

1.200

  

1.477

 

Personeel niet in loondienst

9.947

  

9.020

  

8.367

 

Overige

2.151

  

1.915

  

1.532

 

Totaal overige personele lasten

 

14.465

  

12.135

  

11.376

Uitkeringen

 

-578

  

-4

  

-578

Totaal personele lasten

 

125.041

  

119.779

  

117.977