Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de Ondernemingsraad

In 2020 is de ondernemingsraad (OR) iedere donderdag bijeengekomen om de belangen van de organisatie en de belangen van het personeel te behartigen. De OR is blij dat het overleg met het College van Bestuur (CvB) en andere betrokkenen harmonieus verloopt. Er is ruimte voor een stevig gesprek en de meningen verschillen op sommige punten, maar het gaat altijd over de inhoud. In 2020 zijn er veertien advies- en instemmingsaanvragen behandeld. We lichten er hier een paar uit.

In het afgelopen jaar heeft de OR vele gesprekken gevoerd met de afdeling personeelszaken, alvorens in te stemmen met de nieuwe kaders voor vakantie en inzet tot 2023. Daarnaast heeft de OR de privacy van de werknemers bewaakt bij het instemmen op het nieuwe privacyreglement. Dit moest worden aangepast in verband met het lesgeven op afstand.

2020 vroeg  veel van iedereen wat betreft aanpassing en flexibiliteit. Daarom heeft de OR zich hard gemaakt voor de thuiswerkvergoeding, die uiteindelijk à €250,00 is uitgekeerd. Ook het aankomend jaar zal de OR weer pleiten voor een dergelijke uitkering. Want ook in 2021 wordt een groot beroep gedaan op onze professionaliteit.

De ondernemingsraad neemt ook initiatief naar aanleiding van signalen uit de organisatie. Zo heeft de OR bij de verhuizing van de anderstaligen gevraagd om een degelijk en ROC-breed beleid met betrekking tot deze studenten en opleidingen.

In 2020 hebben een aantal mensen de OR verlaten in verband met hun pensionering of het aangaan van andere werkzaamheden. Wij willen Ellen Fritz, Renée van Aken, Fred Schut, Genesis Gil Barrios en Esmeralda Bosschaart bedanken voor hun bijdrage!

Op dit moment zitten in de OR: Said Boujlid, Nawal Emrani, Henk Heinhuis, Roel Jansen (voorzitter), Hans Oostenrijk (plaatsvervangend voorzitter), Welmoed Osinga, Moerad el Ouariachi, Johan Schmieman, Helma Schreuder, Johan Sluis, Thomas van der Stadt, Marleen Stein, Christa Rijkse, Peter de Roon en Marcel Wiebes.

Meer informatie over de ondernemingsraad is te vinden op onze intranetpagina. Daar vind je notulen, al onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en algemene informatie.