Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.9 Overige instellingslasten

        

X € 1.000

 

2020

 

Begroting 2020

 

2019

Administratie- en beheerslasten

 

 

Inkoopkosten werk voor derden

3.320

  

4.169

  

5.043

 

Administratie en beheer ICT-gerelateerd

3.225

  

3.292

  

2.583

 

Abonnementen en contributies

924

  

623

  

909

 

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten)

480

  

917

  

823

 

Porto- en telefoonkosten

406

  

510

  

468

 

Advieskosten

658

  

424

  

349

 

Accountantskosten

147

  

140

  

100

 

Kantoorartikelen

145

  

156

  

160

 

Administratie en beheer overig

878

  

778

  

895

 

Totaal administratie en beheer

 

10.182

  

11.009

  

11.330

         

Leermiddelen en activiteiten

        

Leermiddelen en activiteiten

3.275

  

3.921

  

3.832

 

Leermiddelen ICT-gerelateerd

153

  

272

  

103

 

Examenkosten en externe legitimering

1.044

  

1.276

  

1.393

 

Totaal leermiddelen en activiteiten

 

4.472

  

5.470

  

5.328

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

 

25

  

50

  

-13

(incl. dotatie voorz. dubieuze debiteuren)

        
         

Overige

        

PR & Marketing

1.620

  

1.176

  

1.513

 

Restauratieve voorzieningen

555

  

1.099

  

1.193

 

Boekverlies verkoop panden

0

  

0

  

0

 

Overige

223

  

318

  

184

 

Totaal overige

 

2.397

  

2.594

  

2.890

Totaal overige instellingslasten

 

17.076

  

19.122

  

19.535