Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.1 Overige langlopende schulden                

Overige langlopende schulden betreft het langlopend deel van de medewerkers met een afvloeiingsregeling. Het kortlopend deel staat onder kortlopende schulden.

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Overige langlopende schulden

640

  

544

 

Totaal overige langlopende schulden

 

640

  

544

Totaal langlopende schulden

 

30.888

  

23.043

 

Stand per 31-12-2019

Aflossingen 2020

Mutatie 2020

Stand per 31-12-2020

Resterende looptijd

 

>1 jaar

>5 jaar

Overige langlopende schulden

543

478

575

640

0

640